Chadwick Boseman ได้รับการปรบมือให้ยืนปรบมือหลังจากเข้าสู่หอเกียรติยศ Disney Legend Hall of Fame ที่ D23 Expo

Derrick น้องชายของ Chadwick Boseman ได้รับรางวัลในนามของนักแสดงที่ล่วงลับไปแล้ว