David Warner นักแสดง 'The Omen' และ 'Titanic' เสียชีวิตในวัย 80 ปี

วอร์เนอร์เสียชีวิตด้วย 'ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง' ครอบครัวของเขาเล่า