ลอร่า วิตมอร์ พิธีกร 'Love Island UK' ออกจากการแสดงหลังจาก 3 ซีซั่น

Whitmore กล่าวว่าองค์ประกอบ 'ยาก' ของรายการเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของเธอ