Wolfgang Petersen: มรดกของภาพยนตร์เกินขนาดเกี่ยวกับผู้ชายที่อยู่ในความตึงเครียดกับอีกคนหนึ่ง

สำหรับภาพยนตร์ที่ออกแบบมาให้ลืมได้เป็นส่วนใหญ่ ผลงานการถ่ายทำของ Petersen นั้นเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจำ