หัวข้อ 'Inventing Anna' ฟ้อง Netflix ฐานหมิ่นประมาทกล่าวหา Streamer ทำให้ตัวละครของเธอ 'โลภ' และ 'เย่อหยิ่ง'

Rachel Williams จะมาตามหลัง Netflix สำหรับ 'การแสดงภาพเท็จของเธอในฐานะบุคคลที่น่ารังเกียจ'