โครงเรื่อง 'Arseholes Anonymous' ของ 'Trying' เป็นจุดที่เฮฮา

“เอ่อ ขอต้อนรับสู่ AA อีกคน”